COVID 19

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Zapoznaj się z naszymi działaniami w związku z koronawirusem Covid-19

W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH PRACOWNIKÓW, PONAD STANDARDOWE PROCEDURY HIGIENICZNE WPROWADZILIŚMY SZEREG ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

RECEPCJA

1. OGRANICZAMY LICZBĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W RECEPCJI 2. STOSUJEMY MASKI OCHRONNE, PRZYŁBICE ORAZ RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE PRZEZ PRACOWNIKÓW RECEPCJI. 3. REGULARNIE DEZYNFEKUJEMY LADY RECEPCYJNE, KLUCZE, TERMINALE I INNE POWIERZCHNIE UŻYWANE PRZEZ GOŚCI I PERSONEL. 4. MAKSYMALNIE SKRACAMY CZAS PRZEBYWANIA GOŚCI PRZY RECEPCJI- UPROŚCILIŚMY PROCEDURY MELDUNKU I WYMELDOWANIA GOŚCIA. 5. DOSTĘP DO PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO DLA GOŚCI W HOLLU RECEPCYJNYM

DOMKI

1. DEZYNFEKUJEMY MEBLE, KLAMKI, ARMATURĘ ORAZ URZĄDZENIA W POMIESZCZENIACH WSPÓLNYCH. 2. UDOSTĘPNIAMY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE W POMIESZCZENIACH WSPÓLNYCH. 3. STOSUJEMY MASKI OCHRONNE ORAZ RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE PRZEZ PRACOWNIKÓW. 4. OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZEBYWANIA OSÓB NIEZAKWATEROWANYCH.