SAUNA

SAUNA

Informacje

CENNIK

Sauna czynna w godz. 17:00-21:00

Rezerwacja min. 2h przed seansem w recepcji lub pod nr tel.: 510564507

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z poniższym regulaminem. Korzystanie z sauny jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją regulaminu.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obiektu.
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca, może dokonywać wyłącznie pracownik obiektu. Zabrania się polewania pieca wodą lub jakimkolwiek innym środkiem chemicznym.
 4. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.
 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie i dzieci powyżej 12 lat pod nadzorem osób dorosłych.
 6. W saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób. Ze względów bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie) zaleca się, aby z sauny korzystały jednocześnie co najmniej 2 osoby.
 7. Osoby korzystające z sauny deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. Przed pierwszym korzystaniem z sauny zaleca się konsultację lekarską w celu wykluczenia ewentualnych przeciwskazań zdrowotnych.
 8. Z sauny NIE MOGĄ korzystać:
 • osoby z chorobami krążenia,
 • osoby chore na cukrzycę,
 • osoby po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
 • kobiety ciężarne,
 • kobiety w czasie menstruacji,
 • osoby z chorobami skóry,
 • osoby z innymi chorobami zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (np. przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba).
 • osoby bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym.
 1. Przed wejściem do sauny należy wziąć prysznic z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń oraz wytrzeć się do sucha. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami, balsamami itp.
 2. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach itp.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w okularach i szkłach kontaktowych.
 4. Dopuszczalnymi okryciami w saunie są ręczniki bawełniane. Należy używać ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą. Na ławach można siedzieć lub leżeć (na ręczniku).
 5. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 6. W czasie seansu należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 7. Dopuszczalna – ze względów bezpieczeństwa – temperatura dla ciała w saunie suchej, to 85°C.
 8. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.
 9. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie. W przypadku niemożności samodzielnego opuszczenia sauny należy wcisnąć przycisk alarmowy, znajdujący się po prawej stronie przy wyjściu z sauny, pod ławką. Uruchomienie przycisku wyłącza piec i powiadamia personel obiektu.
 10. Nieuzasadnione uruchomienie przycisku alarmowego spowoduje wyłączenie pieca i zakończenie seansu.
 11. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić. W przerwie i po zakończeniu seansu wskazane jest wychłodzenie ciała i wypoczynek około 20-30 minut oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie. Celowe jest wypicie w tym czasie około 0,5 – 1 litra płynów (woda mineralna lub soki owocowe).
 12. Po zakończeniu seansu, podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała, nie jest zalecane używanie mydła. W czasie i bezpośrednio po skorzystaniu z sauny nie zaleca się podejmowania wysiłku fizycznego.
 13. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 14. W saunie zabrania się:
 • przebywania w ubraniu oraz obuwiu,
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
 • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
 • wnoszenia napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
 • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
 • palenia tytoniu,
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 1. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z sauny.
 2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że użytkownik zapoznał się i akceptuje wszystkie punkty regulaminu.
 3. Pracownicy i właściciele obiektu nie odpowiadają za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie pracownicy oraz właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności.